PRENUMERATA

prenumerata
 
Jak zamówić prenumeratę?
  1. Wypełnij kupon - plik możesz pobrać klikając w jeden z poniższych odnośników:
  1. Dokonaj wpłaty na konto: ELPIGAZ G.Jarzyński I Spółka, Sp.j. KB III o/Gdańsk 89 15001285 121280016661 0000
  2. Po dokonaniu wpłaty wyślij wypełniony kupon
    faksem 058 348 12 11 lub e-mailem:
 
CENNIK PRENUMERATY

Cena pojedynczego egzemplarza w prenumeracie wraz z wysyłką - 6 zł
Cena prenumeraty półrocznej – 9 zł
Cena prenumeraty rocznej -16 zł

 
Warunki prenumeraty

Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty, w dowolnym momencie jej trwania. Wydawnictwo zwraca część wpłaty za niezrealizowane numery prenumeraty w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail, fax, list).
Prenumerator ma możliwość zgłoszenia ewentualnych braków w dostawach lub fakt otrzymania egzemplarza z wadami jakościowymi. Reklamacje powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy.
Wydawnictwo uzupełnia braki lub wymienia wadliwy egzemplarz. Jeżeli reklamacja nie zostanie zrealizowana, Wydawnictwo przedłuży prenumeratę o odpowiednią ilość egzemplarzy lub zwróci prenumeratorowi należną kwotę.
Gwarantujemy niezmienność cen przez cały czas trwania prenumeraty.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z błędnego lub nieczytelnego zgłoszenia prenumeraty.

Powyższe warunki prenumeraty stanowią regulamin, który osoba zamawiająca akceptuje w momencie zamówienia.© 2008 Jazda za grosze • projekt graficzny: Edyta Osiak • wykonanie serwisu: EXCOM Breza Kazimierz